Languages4you
Specijalizovani centar za učenje engleskog, nemačkog i mađarskog jezika. Organizujemo nastavu kako sa decom tako i sa odraslima, u malim grupama ili individualno. Naši predavači su fakultetski obrazovani, izvorni govornici engleskog i nemačkog jezika sa internacionalnim iskustvom, višegodišnjim praksom u nastavi i diplomirani profesori anglistike.
Sarađujemo sa  Global Tesol College iz Toronta koja ima 25 godina uspešnog postojanja i koja je registrovana od strane kanadske vlade. Global  Tesol College je najveća organizacija TESOL trening centra. U mogućnosti smo da Vam ponudimo obuku, kurs Engleskog jezik TESOL  programa. 
Naš TESOL kurs Vam omogućava da dobijete sertifikat koji je priznat u zemljama širom sveta. Ovaj sertifikat Vam omogućava da postanete ovlašćeni predavač engleskog jezika i da na taj način dobijete zaposlenje u svetu.
Saradnja sa British Council.

Ovo je Naslov. Kliknite na tekst da ga promenite.

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija na stranicama gde postoje više različitih sadržaja. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Ovo je mesto za Sadržaj, odnosno celokupni tekst koji želite da prikažete. Za razliku od Naslova i Paragrafa, Sadržaj se pojavljuje jedino na stranici koju ste kreirali za njegovo prikazivanje. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.

Ovo je Naslov. Kliknite na tekst da ga promenite.

Ovo je Naslov. Kliknite na tekst da ga promenite.

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija na stranicama gde postoje više različitih sadržaja. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.

Ovo je Naslov. Kliknite na tekst da ga promenite.

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija na stranicama gde postoje više različitih sadržaja. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Ovo je mesto za Sadržaj, odnosno celokupni tekst koji želite da prikažete. Za razliku od Naslova i Paragrafa, Sadržaj se pojavljuje jedino na stranici koju ste kreirali za njegovo prikazivanje. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.

ZAŠTO SMO USPEŠNI?

Nastava engleskog, nemačkog, srpskog kao nematernjeg i mađarskog jezika za decu i odrasle je efikasna, inovativna i tehnološki podržana, a pored tradicionalnih metoda insistiramo i na upotrebi novih tehnologija čija je efikasnost za usvajanje jezika veoma velika. Naši najmlađi polaznici na zabavan način uče da prepoznaju slova i glasove engleskog jezika i da to znanje kasnije primene u početnom čitanju sa elementima pisanja.

GODIŠNJI KURSEVI

rokovnik.png

Godišnji kurs počinje u septembru i traje do juna sledeće godine. Termini časova određuju se u dogovoru, odmah nakon upisa i formiranja grupa. Uz podrazumevan razvoj govornog jezika, književni engleski i nemački jezik neophodan je za kasnije polaganje međunarodnih ispita koji su preduslov otvaranja mnogih mogućnosti npr. stipendije i studiranje u inostranstvu, a upravo to je ono znanje koje deca stiču u našem centru.

KAKO NAS PRONAĆI?

Languages4you

Languages4you se nalazi u  centru Subotice,
Park Rajhl Ferenca 11.

Uvek nas možete kontaktirati na telefone: 
+38160 0909297 
+38163 558074

ili putem email-a:
centarlanguages4you@gmail.com

PONUDE PREKO SINDIKATA

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija na stranicama gde postoje više različitih sadržaja. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Ovo je mesto za Sadržaj, odnosno celokupni tekst koji želite da prikažete. Za razliku od Naslova i Paragrafa, Sadržaj se pojavljuje jedino na stranici koju ste kreirali za njegovo prikazivanje. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
4

Kursevi za firme

Centar Languages4you  sarađuje sa mnogim institucijama i kompanijama u pogledu jezičke obuke. U proteklom periodu bili smo u prilici da upoznamo različite potrebe koje se uvek iznova nameću, te da našim klijentima uvek izađemo u susret u skladu sa novim zahtevima koje nameće tržište. Kao kuća, spremni smo da pružimo potpunu podršku u sticanju znanja stranih jezika i njegovom usavršavanju.
Kurseve organizujemo preko sindikata na otplatu u šest mesečnih rata.

Ovo je Naslov. Kliknite na tekst da ga promenite.

Dodatna ponuda za firme

Praćenje potreba jezičkog razvoja u firmi i izrada najefikasnijeg jezičkog plana za zaposlene (u pogledu nivoa, izbora jezika, ritma učenja). Pomoć u dugoročnom planiranju jezičkog napretka. Pomoć zaposlenima kod priprema za izlaganja, prezentacije i ostale prilike u kojima je potrebno predstaviti određeni materijal na engleskom ili nemačkom jeziku.

KURSEVI 

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija na stranicama gde postoje više različitih sadržaja. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Ovo je mesto za Sadržaj, odnosno celokupni tekst koji želite da prikažete. Za razliku od Naslova i Paragrafa, Sadržaj se pojavljuje jedino na stranici koju ste kreirali za njegovo prikazivanje. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Marina Trebaticki

Deca i omladina

U okviru nastave stranih jezika za decu u našem Centru se održavaju kursevi engleskog i nemačkog jezika.
Kursevi su podeljeni u šest nivoa: PREDŠKOLSKI, deca predškolskog uzrasta (audiovizuelna metoda). PRIPREMNI, deca školskog uzrasta (audiovizuelna metoda sa elementima pisanja). POČETNI, deca školskog uzrasta (zastupljene četiri jezičke veštine: razumevanje, govor, čitanje i pisanje) – ispit na kraju školske godine. SREDNjI, deca školskog uzrasta (zastupljene sve četiri jezičke veštine) – ispit na kraju školske godine. VIŠI, deca školskog uzrasta (zastupljene sve četiri jezičke veštine) – ispit na kraju školske godine. 

Kancelarija

Odrasli

1) Redovni kursevi– 72 časa (2×2)
2) Intenzivni kursevi – 60 časova (3×2).
3) Specijalizovani kursevi
4) Kursevi po porudžbini
5) Pripremni kursevi - polaznici se spremaju za polaganje ispita B2, C1, FCE, CAE, CPE, TOEFL-iBT i IELTS. Broj časova i intenzitet nastave zavise od kursa.

SPECIJALIZOVANI KURSEVI

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija na stranicama gde postoje više različitih sadržaja. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Ovo je mesto za Sadržaj, odnosno celokupni tekst koji želite da prikažete. Za razliku od Naslova i Paragrafa, Sadržaj se pojavljuje jedino na stranici koju ste kreirali za njegovo prikazivanje. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Ovo je Naslov. Kliknite na tekst da ga promenite.

Pripremni kursevi za sticanje međunarodnih sertifikata

U našem centru za engleski i nemački jezik i književnosti nudimo pripremne programe za polaganje međunarodno priznatih jezičkih ispita za nemački kao strani jezik (DaF) na svim nivoima, namenjenih odraslima: ÖSD Zertifikat A1, A2, B1, B2, C1 i Goetthe-Zertifikat A1, A2, B1, B2, C1. Nastava se organizuje u malim grupama do 15 polaznika u trajanju od 72 časa kao polubrzana (tri puta nedeljno po dva školska časa) I normalna (dva puta po dva školska časa).
Naš TESOL kurs engleskog jezika, Vam omogućava da dobijete sertifikat koji je priznat u 90 zemalja širom sveta. Ovaj sertifikat Vam omogućava da postanete ovlašćeni predavač  i da na taj način dobijete zaposlenje.

Powered by WebExpress