Mađarski jezik!

Stručni i posvećeni predavači u našoj školi metodom govornog učenja mađarskog jezika uz sve prateće veštine, efikasno i kvalitetno ostvaruju napredak naših polaznika.
Takođe u okviru ovog programa pružamo pomoć pri apliciranju za mađarsko      državljanstvo, pripreme za razgovor u konzulatu kao i ispunjavanje sve neophodne  dokumentacije. 

Ovo je Naslov. Kliknite na tekst da ga promenite.

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija na stranicama gde postoje više različitih sadržaja. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Ovo je mesto za Sadržaj, odnosno celokupni tekst koji želite da prikažete. Za razliku od Naslova i Paragrafa, Sadržaj se pojavljuje jedino na stranici koju ste kreirali za njegovo prikazivanje. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.

Ovo je Naslov. Kliknite na tekst da ga promenite.

Ovo je Naslov. Kliknite na tekst da ga promenite.

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija na stranicama gde postoje više različitih sadržaja. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.

Ovo je Naslov. Kliknite na tekst da ga promenite.

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija na stranicama gde postoje više različitih sadržaja. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Ovo je mesto za Sadržaj, odnosno celokupni tekst koji želite da prikažete. Za razliku od Naslova i Paragrafa, Sadržaj se pojavljuje jedino na stranici koju ste kreirali za njegovo prikazivanje. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.

ZAŠTO SMO USPEŠNI?

Nastava engleskog, srpskog kao nematernjeg i mađarskog jezika za decu i odrasle je efikasna, inovativna i tehnološki podržana, a pored tradicionalnih metoda insistiramo i na upotrebi novih tehnologija čija je efikasnost za usvajanje jezika veoma velika. Naši najmlađi polaznici na zabavan način uče da prepoznaju slova i glasove engleskog jezika i da to znanje kasnije primene u početnom čitanju sa elementima pisanja.

GODIŠNJI KURSEVI

Godišnji kurs počinje u septembru i traje do juna sledeće godine. Termini časova određuju se u dogovoru, odmah nakon upisa i formiranja grupa. Uz podrazumevan razvoj govornog jezika, književni engleski neophodan je za kasnije polaganje međunarodnih ispita koji su preduslov otvaranja mnogih mogućnosti npr. stipendije i studiranje u inostranstvu, a upravo to je ono znanje koje deca stiču u našem centru.

KAKO NAS PRONAĆI?

Park Rajhl Ferenca 11

Languages4you se nalazi u centru Subotice, kod glavne železničke stanice, u ulici
Park Rajhl Ferenca 11.

Uvek nas možete kontaktirati na telefon: 
+38160 0909297 

ili putem email-a:
centarlanguages4you@gmail.com

PONUDE PREKO SINDIKATA

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija na stranicama gde postoje više različitih sadržaja. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Ovo je mesto za Sadržaj, odnosno celokupni tekst koji želite da prikažete. Za razliku od Naslova i Paragrafa, Sadržaj se pojavljuje jedino na stranici koju ste kreirali za njegovo prikazivanje. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Kancelarija

Kursevi za firme

Centar Languages4you  sarađuje sa mnogim institucijama i kompanijama u pogledu jezičke obuke. U proteklom periodu bili smo u prilici da upoznamo različite potrebe koje se uvek iznova nameću, te da našim klijentima uvek izađemo u susret u skladu sa novim zahtevima koje nameće tržište. Kao kuća, spremni smo da pružimo potpunu podršku u sticanju znanja stranih jezika i njegovom usavršavanju.
Kurseve organizujemo preko sindikata na otplatu u šest mesečnih rata.

Ovo je Naslov. Kliknite na tekst da ga promenite.

Dodatna ponuda za firme

Praćenje potreba jezičkog razvoja u firmi i izrada najefikasnijeg jezičkog plana za zaposlene (u pogledu nivoa, izbora jezika, ritma učenja). Pomoć u dugoročnom planiranju jezičkog napretka. Pomoć zaposlenima kod priprema za izlaganja, prezentacije i ostale prilike u kojima je potrebno predstaviti određeni materijal na engleskom, srpskom ili mađarskom jeziku.

KURSEVI 

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija na stranicama gde postoje više različitih sadržaja. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Ovo je mesto za Sadržaj, odnosno celokupni tekst koji želite da prikažete. Za razliku od Naslova i Paragrafa, Sadržaj se pojavljuje jedino na stranici koju ste kreirali za njegovo prikazivanje. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.

Deca i omladina

U okviru nastave stranih jezika za decu u našem Centru se održavaju kursevi engleskog, srpskog kao nematernjeg i mađarskog jezika.
Kursevi su podeljeni u šest nivoa: PREDŠKOLSKI, deca predškolskog uzrasta (audiovizuelna metoda). PRIPREMNI, deca školskog uzrasta (audiovizuelna metoda sa elementima pisanja). POČETNI, deca školskog uzrasta (zastupljene četiri jezičke veštine: razumevanje, govor, čitanje i pisanje) – ispit na kraju školske godine. SREDNjI, deca školskog uzrasta (zastupljene sve četiri jezičke veštine) – ispit na kraju školske godine. VIŠI, deca školskog uzrasta (zastupljene sve četiri jezičke veštine) – ispit na kraju školske godine. 

pelcer.info

Odrasli

1) Redovni kursevi– 72 časa (2×2)
2) Intenzivni kursevi – 60 časova (3×2).
3) Specijalizovani kursevi
4) Kursevi po porudžbini
5) Pripremni kursevi - polaznici se spremaju za polaganje ispita B2, C1, FCE, CAE, CPE, TOEFL-iBT i IELTS. Broj časova i intenzitet nastave zavise od kursa.

SPECIJALIZOVANI KURSEVI

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija na stranicama gde postoje više različitih sadržaja. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Ovo je mesto za Sadržaj, odnosno celokupni tekst koji želite da prikažete. Za razliku od Naslova i Paragrafa, Sadržaj se pojavljuje jedino na stranici koju ste kreirali za njegovo prikazivanje. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.

Pripremni kursevi za sticanje međunarodnih sertifikata

U našem centru za engleski, srpski kao nematernji i mađarski jezik i književnosti nudimo pripremne programe za polaganje međunarodno priznatih jezičkih ispita za mađarski kao strani jezik na svim nivoima, namenjenih odraslima:  A1, A2, B1, B2, C1. Nastava se organizuje u malim grupama do 15 polaznika u trajanju od 72 časa kao polubrzana (tri puta nedeljno po dva školska časa) I normalna (dva puta po dva školska časa).
Naš TESOL kurs engleskog jezika, Vam omogućava da dobijete sertifikat koji je priznat u 90 zemalja širom sveta. Ovaj sertifikat Vam omogućava da postanete ovlašćeni predavač  i da na taj način dobijete zaposlenje.

Powered by WebExpress