Brigita Budinčević

Brigita Budinčević

Defektolog, specializacija pedagogija za rad sa mentalno zaostalim osobama i defektolog, sa specializacijom logopedija

Univerzitet u Segedinu, Odsek za pedagogiju „Juhas Đula” – Smer za defektologiju

RADNO ISKUSTVO- Centar „GEMMA”- Razvojni Centar „Odu”- Segedinska Pedagoška Stručna Služba ustanova „Sereg Osnovna Škola Lajoša Košuta” Okruga Čongrad „Segedinski OVI” August 2018 - Pedagoška Stručna Služba – Morahalom – logoped

Časove realizuje na mađarskom jeziku.

Powered by WebExpress