Naš tim


Naš tim čine osnivači i predavači koji su fakultetski obrazovani, izvorni govornici engleskog i mađarskog jezika sa internacionalnim iskustvom, višegodišnjim praksom u nastavi i diplomirani profesori anglistike.

Powered by WebExpress