languges4you

Languages4you


Languages4you je specijalizovani centar za učenje engleskog i nemačkog jezika i književnosti. Organizujemo nastavu kako sa decom tako i sa odraslima, u malim grupama ili individualno.          
Naši predavači su fakultetski obrazovani, izvorni govornici engleskog i nemačkog jezika sa internacionalnim iskustvom, višegodišnjom praksom u nastavi i diplomirani profesori anglistike.

Powered by WebExpress