Languages4you


Languages4you je specijalizovani centar za učenje engleskog, mađarskog i srpskog kao nematernjeg jezika i književnosti. Organizujemo nastavu kako sa decom tako i sa odraslima, u malim grupama ili individualno.          
Naši predavači su fakultetski obrazovani, izvorni govornici engleskog, srpskog i mađarskog jezika sa internacionalnim iskustvom, višegodišnjom praksom u nastavi i diplomirani profesori anglistike.


Organizujemo nastavu kako sa decom tako i sa odraslima, u malim grupama ili individualno.  Sarađujemo sa Global Tesol College iz Toronta koja ima 25 godina uspešnog postojanja i koja je registrovana od strane kanadske vlade. Global Tesol College je najveća organizacija TESOL trening centra. U mogućnosti smo da Vam ponudimo obuku, kurs Engleskog jezik TESOL programa. Naš TESOL kurs Vam omogućava da dobijete sertifikat koji je priznat u zemljama širom sveta. Ovaj sertifikat Vam omogućava da postanete ovlašćeni predavač engleskog jezika i da na taj način dobijete zaposlenje u svetu.Saradnja sa British Council.

Powered by WebExpress